Finans, aksjer og valuta

Her finnes tips om handel med valuta, hvordan man kjøper aksjer og hvilken fremgangsmåte som gjelder ved investeringer og handel hos nettmegler. Dette er ikke finansielle råd og det anbefales at man innhenter veiledning fra egne valgte rådgivere før eventuell eksponering i markedet.